Subvenció de la Diputació de Girona per l’arxiu municipal

L’Ajuntament de Vidrà enguany ha continuat amb els treballs de classificació i Informatització dels fons documentals. de l’Arxiu de l’Ajuntament de Vidrà, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona d’import 4.223,16 €