Subvenció Pista de Tennis

Durant aquest mes de juny l’Ajuntament de Vidrà ha dut a terme les obres de reparació del paviment de la pista de tenis. Prèviament a la fase d’aquesta obra s’ha substituït la tela metàl·lica de la pista. L’obra ha estat subvencionada per la Diputació de Girona i La Direcció General de l’Esport de la Generalitat […]

Subvenció de DIPSALUT

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona d’import 3.356,21, destinada al finançament de les despeses del consultori local exercici 2022-2023.

Subvenció de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció del Fons de Cooperació Local de la Diputació de Girona que es destinarà a finançar una part de la Instal·lació del sistema de calefacció a la Sala Polivalent de la Casa de la Vila.

Subvenció per Caseta del Filtre del dipòsit

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció del Fons de Cooperació Local de la Diputació de Girona, per Inversions a fi de dur a terme la construcció de la caseta per posar en un futur els filtres del dipòsit d’aigua que subministra a la població.

Subvenció del Pla a l’Acció

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció de l’Àrea de Medi ambient de la Diputació de Girona destinada a la Comptabilitat energètica dels edificis i enllumenat de l’Ajuntament 2022-2023.

Millora d’un tram de la Ctra. de Vidrà a Sant Privat d’en Bas

Durant aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Vidrà ha dut a terme les obres “D’ Arranjament d’una esllavissada mitjançant la formació d’un mur d’escullera i millores al paviment del camí de Sant Privat d’en Bas a Vidrà. Les obres s’han pogut realitzar gràcies a una subvenció del 90% del cost de l’obra rebuda de l’àrea de […]

Subvenció de la Diputació de Girona per Despesa Corrent

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció per al manteniment de la via pública, s’ha destinat a conduir les aigües del parc municipal, s’han reparat diversos trams del nucli antic, del Camí de Dalt i també s’han retirat alguns escorcells de la Ctra. de Ciuret.

1 2