Subvenció per Caseta del Filtre del dipòsit

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció del Fons de Cooperació Local de la Diputació de Girona, per Inversions a fi de dur a terme la construcció de la caseta per posar en un futur els filtres del dipòsit d’aigua que subministra a la població.

Subvenció del Pla a l’Acció

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció de l’Àrea de Medi ambient de la Diputació de Girona destinada a la Comptabilitat energètica dels edificis i enllumenat de l’Ajuntament 2022-2023.

Millora d’un tram de la Ctra. de Vidrà a Sant Privat d’en Bas

Durant aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Vidrà ha dut a terme les obres “D’ Arranjament d’una esllavissada mitjançant la formació d’un mur d’escullera i millores al paviment del camí de Sant Privat d’en Bas a Vidrà. Les obres s’han pogut realitzar gràcies a una subvenció del 90% del cost de l’obra rebuda de l’àrea de […]

Subvenció de la Diputació de Girona per Despesa Corrent

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció per al manteniment de la via pública, s’ha destinat a conduir les aigües del parc municipal, s’han reparat diversos trams del nucli antic, del Camí de Dalt i també s’han retirat alguns escorcells de la Ctra. de Ciuret.

1 2