Millora d’un tram de la Ctra. de Vidrà a Sant Privat d’en Bas

Durant aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Vidrà ha dut a terme les obres “D’ Arranjament d’una esllavissada mitjançant la formació d’un mur d’escullera i millores al paviment del camí de Sant Privat d’en Bas a Vidrà. Les obres s’han pogut realitzar gràcies a una subvenció del 90% del cost de l’obra rebuda de l’àrea de Presidència de la Diputació de Girona. Aquest tram del camí haurà millorat considerablement.