Subvenció per Caseta del Filtre del dipòsit

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció del Fons de Cooperació Local de la Diputació de Girona, per Inversions a fi de dur a terme la construcció de la caseta per posar en un futur els filtres del dipòsit d’aigua que subministra a la població.