Subvenció de la Diputació de Girona per despeses de Secretaria

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció d’import 10.000,00 € destinades a sufragar les despeses de la Plaça de Secretaria.