Subvenció de DIPSALUT

L’Ajuntament de Vidrà ha rebut una subvenció de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona d’import 3.356,21, destinada al finançament de les despeses del consultori local exercici 2022-2023.