Informes Sindicatura de Comptes

Informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.

L’informe s’ha publicat també a la pàgina web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat). S’hi pot accedir directament al següent document: