Edictes

Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4673 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Notificació a titular de vehicle abandonat
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4502 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 3989 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3198 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació de la memòria valorada de conservació i manteniment del camí de Vidrà
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2643 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició púbica de l'expedient 1/2024 de modificació de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 418 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal núm. 21, reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11249 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11011 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 228-0 Edicte: 9940 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 8969 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació Inicial de la modificació de les ordenances fiscals, any 2024