Edictes

Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3370 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública de la Memòria tecnoeconòmica per arranjament de camins rurals municipals
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3335 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3333 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2839 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres d'ampliació del magatzem - bar pavelló municipal
Exercici: 2023 Bop: 62-0 Edicte: 2254 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Notificació a titular de vehicle abandonat
Exercici: 2023 Bop: 42-0 Edicte: 1458 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Informació pública de la memòria valorada d'arranjament d'una esllavissada al camí de Sant Privat d'en Bas
Exercici: 2023 Bop: 37-0 Edicte: 1268 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic per a la realització de sessions fotogràfiques i filmacions amb caràcter comercial als espais públics de Vidrà
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1140 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública de l'expedient de modificacio de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 20-0 Edicte: 608 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigües del 2n semestre de 2022 dels municipis de Biure i Vidrà
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11733 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022