Edictes

Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 418 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal núm. 21, reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11249 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11011 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 228-0 Edicte: 9940 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 8969 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació Inicial de la modificació de les ordenances fiscals, any 2024
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8925 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Vidrà, a l'àmbit del Bartrolí
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7136 CONSELL COMARCAL D'OSONA - Aprovació dels Inventaris de camins d'accés motoritzat dels municipis de l'Esquirol i Vidrà
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6819 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2023 Bop: 134-0 Edicte: 5666 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 134-0 Edicte: 5652 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Nomenament de tinent d'alcalde i distribució de regidories i delegacions municipals