Serveis de subministrament

AJUNTAMENT

938 551 255

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA S.A. Avaries

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. Atenció al Client

REPSOL BUTANO (Bombones) Ripoll

972 700 274

E.S. EL TUNEL SA
Sant Quirze de Besora

938 529 046