Seguretat i Sanitat

Telèfon Únic d’Emergències: Urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil.

  • Telf: 112

061 CatSalut Respon: Servei permanent les 24 hores.

  • Telf: 061

Infància Respon: Telèfon per a la prevenció i la detecció del maltractament infantil.

  • Telf: 116 111

Línia d’atenció a les dones en situació de violència: Servei que informa, assessora i facilita l’expressió i/o la denúncia dels casos de violència de gènere.

  • Telf: 900 900 120

Informació de la Generalitat  

  • Telf: 012